Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Efezským 5:9)

Notes and points

Zakotveni!

28. března 2017 v 0:37 | TheSilBro
Výsledek obrázku pro anchored

Potřeboval jsem se nějak nakopnout, tak jsem se rozhodl nakopnout jedním plánem, který je plný Božího slova a je snadno dostupný na jedné z aplikací pro tablety. Aplikace na tablet se jinak jmenuje YouVersion, pokud by to někoho z vás čtenářů zajímalo. Tato aplikace má v sobě celou bibli v různých vydáních a dokonce i v cizím jazyce, pokud neovládáte dobře čestinu, tak i přesto doporučuji. Já zrovna taky nejsem profesor češtiny, ale snad mi prominete občasné hrubky. V aplikaci YouVersion si můžete zvýrazňovat jednotlivé verše a nebo si jen tak normálně pročítat bibli ať už formou zábavy (plánů) a nebo normálně, jako knížku. Já mám rád různá témata, tak jsem se nakonec rozhodl pro plán, jehož název zní: Anchored: Through Deep Waters, což se dá přeložit jako "Zakotvení: skrze hluboké vody". Pod hlubokou vodou si představím nedávnou depresi, která mě v poslední době ničila. Ale to nebyl jediný důvod zvolení tohoto plánu. Jako budoucí vodař - no řekněme si narovinu, mám jistou slabost pro vodu. Jinak bych jí nestudoval.

"Bože, pomoz mi, voda až po krk sahá mi!" - Žalmy 69:2

Tento plán byl 7-denní a vždy začínal zamyšlením ke dni. A věnoval se skutečně depresím a jak s nima bojovat. Důležité je si uvědomit, že pořád máte kolem sebe lidi, kteří vám mohou pomoci se dostat z deprese. Ti věřící by správně měli mít Boha - neboť pokud máš depresi, tak máš i někoho, kdo už by ti mohl pomoci. Ano, Bůh ti pomůže. On přijde! On tě vyslyší! On je vždy s tebou! Musíš v to prostě věřit a nevzdát svůj boj s depresí a myslet i občas na něj, řidit se jím a neřídit se depresí. Bůh je jen na tvé straně - není na straně deprese. Deprese je jakýsi temný tunel. Avšak bůh je tím světlem na jeho konci. Jen se ho stačí dotkout. S depresí přichazí nejen tma, ale také slzy, zátěž a různá zlomení. Myslím, že by se toho našlo i více. Ovšem nechci vám to rozepisovat až přehnaně o podrobna a radši vám zde přidám pár veršíku, které mě z tohoto plánu velmi zaujaly. Myslím, že budou mluvit dost o sobě. Můžete mi pak klidně do komentářů napsat, který z veršů se vám líbil nejvíce.

"Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkání, a já vám dám odpočinout." - Matouš 11:28

"Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním." - Žalmy 126:5

"Neboť bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život." - Jan 3:16

"Já sám přeci vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději" - Jeremiáš 29:11

Tyto verše mi dali nesmírnou chuť a sílu objevovat poklady skryté v božím slově a poznávat dál. Nemusím se již vůbec trápit, pokud tedy si to vyloženě nepřeji. Již nikdy na depresi si nevezmu meduňkový čaj, ale právě Bibli, protože prostě jen v ní najdu ten správný lék. Na závěr přikládám otázky a jeden žalm o naději. A budu rád, když se sem občas zastavíte. Rozhodně se mužete těšit na další super verše, ale také povzbuzující slova. Nezapomeňte, že nejste sami.

ŽALMY 121
Poutní píseň

"K horám své oči obracím -
odkud se dočkám pomoci?
Má pomoc od hospodina přichází,
jenž nebe i zemi učinil.

On nedá klopýtnout noze tvé,
tvůj ochránce jistě nedříme.
Jestliže nedříme ani nespí ten,
který ochraňuje Izrael!

Hospodin je tvůj ochránce.
Hospodin po tvé pravici dá ti stín.
Neublíží ti slunce během dne,
ani měsíc za noci.

Hospodin tě ochrání před vším zlým,
tvou duši ochrání.
Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení
jak nyní, tak i na věky!"

OTÁZKY
a) Trpíš depresí? Jak moc často?
b) Co ti pomáhá od deprese? Je ten lék na depresi 100% účinný?
c) Které verše se ti líbily nejvíce? Je tam i nějaký verš, který se ti nelíbí?

Modlitba

2. září 2016 v 13:59 | TheSilentBrother
Už mám po prázdninách. Prázdniny pro mě byly tento rok poněkud rychlé. Pořád se něco dělo: návštěvy, výlety, akce. Blog šel měsíc stranou a já si myslím, že je čas vám napsat další článek. Tentokrát jsem se rozhodl, že budu psát o Modlitbě, která je v životě křesťana poměrně velmi důležitá a hraje velmi důležitou roli. Můžeme se o tom dozvědět v knize Skutků, kde jsou řečeny tzv. 4 základní duchovní pilíře na kterých se dá dále duchovně se rozvíjet. Verš naleznete až pod odstavcem, který nebude již nějak dlouhý. No... pokud žiješ bez modlitby a jsi křesťanem, tak stojíš, nic neděláš a svým způsobem se ani nijak neposunuješ v životě s Kristem. Modlitba je prostředkem, kdy mluvíš s Bohem a kdy své myšlenky a touhy můžeš svěřit Bohu a pokud jsou ty myšlenky čisté, tak se i stanou a nebo se také nemusí stát, pokud to pro nás není momentálně dobré.

"Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách." - Skutky 2:41-42

Pokud jste si verše přečetli, tak základem všeho je víra. Pokud jí nemáte, tak si myslím, že nejste moderní člověk. Né, to teď byla legrace. Lidi jakmile uvěřřili, tak se dali pokřtít a dále se vzdělávali (četli Bibli), navštěvovali společenství (skupinu lidí, věřících křesťanů), lámali chleba (večeře páně) a modlili se. No jo, ale teď si možná řeknete, že se modlit neumíte, nevíte jak se modlit, nevíte jak vaše slova vyzní. Bůh nějak neřeší melodičnost vašich modliteb ani ho nezajímá množství slov, které v modlitbě vyslovíte. Jde mu především o vztah s vámi. Pokud si nejste v modlitbě nějak jistí a nevíte, jak se začít modlit, tak se podívejme do Božího slova (Bible), kde je pár příkladů uvedeno. My si uvedeme jeden.

"Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil: když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." Odpovědel jim: "Když se modlete, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království" - Lukáš 11:1-2

Toto je pouze jeden z příkladů. Vy se můžete modlit třeba úplně nějak jinak. Co je přesto úžasné. je to, že způsobu jak se modlit je velice mnoho. A my si několik příkladu zde uvedeme. Způsoby jak se modlit jsem posbíral z jedné křesťanské akce, na které jsem byl během začátku tohoto roku a která mi spoustu toho dala, že se s vámi celkově o zážitky můžu dělit až celý rok. Sám se ještě pochlubím, že schovávám ještě jeden článek, který není zcela dokončený, ale snad i on výjde tento měsíc. Nyní k těm způsobům...
 • Modlit se dle modlitby páně
 • Nádech a výdech nečistých myšlenek
 • 2 židle (vy sedíte samozřejmě jenom na jedné, jako byste dělali rozhovor)
 • Telefonát Bohu
 • Modlit se podle veršů z Bible
 • Modlit se podle modlitebního seznamu
 • Chvály (zpívání Bohu)
 • Čtením křesťanských knih
 • Modlit se s někým
 • Psát si modlitby na papír
 • Modlit se za ostatní lidi (obálka s fotkama)
 • Modlení potichu
 • Modlitební procházka (modlení za lidi z města, vesnice)
 • Stáhnout si aplikaci na Androidy a modlit se podle ní (PrayerMate)
STRUKTURA MODLITBY
Během modlitby nezačínejte ihned prosit za pozemské věci, vyznejte se z hříchu, děkujte za každodenní zázraky, a poté proste (bude vám dáno).

Nechci vás nějak více zatěžovat, rozhodně se najde toho ještě více k modlitbě. Však já se k ní zase někdy vrátím. A budu se modlit i za vás čtenáře mého blogu. Ke konci najdete pár otázek, nad kterými se můžete zamyslet. Opět třeba můžete třeba napsat jestli vám přečtení tohoto článku něco dálo či nikoli. Nechám to zcela jasně na Vás. Přeji vám všem krásně požehnaný den plný radosti. Váš tichý bráška.

"Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít" - Marek 11:24


Otázky
1) Zkoušeli jste se někdy modlit? Pokud ano, tak jaké jste měli z toho zážitky?
2) Víte o nějakém společenství křesťanů va vašem okolí?
3) Který způsob modlitby tě nejvíce zaujal a vyzkoušel by sis?

Toxicita v naši mysli

21. března 2016 v 17:44 | TheSilBro

O toxicitě
- Toxicita je vlastností chemických sloučenin, které způsobují nebo vyvolávají otravu při požívání, vdechnutí a nebo absorbování kůží.
- Každá látka ve větším množství může býti toxickou.
- Toxicita může i zabíjet, tak jako jakýkoli "hřích" (nepravost). kterou ve svém životě učiníme.
- Zanechává svůj odkaz.
- V dněšní době existuje hodně věcí, jenž jsou toxické a přitom o nich nevíme.
- Opakem Toxicity je Detoxikace

Naše myšlenky mohou být velice toxické, přičemž po samotném aplikování v našem životě nám mohou nastat velké komplikace. Především to nad čím přemýšlíme z nás dělá to, čím jsme! Témeř každý člověk přichází do kontaktu s toxickými řečmi a proslovy. Příklad uvedu například manipulaci, která patří mezi ty nejvíc toxické a pácha ty největší škody. To je taková toxicita ve vzducu, kterou můžeme vstřebat a následně tím být třeba něčí loutkou. což značí že máme někým značně ochromenou mysl. A taková zmanipulovaná mysl může ovlivnit i naše vztahy s ostatními lidmi.


Jak se můžeme bránit?

Přísloví 4:23-27

"Předevšímm dobře chraň své srdce,
právě z něj všechcen život vychází.
Zbav se vší převrácené řeči,
úszs, jež mluví zle, zapuď od sebe.
Tvé oči ať vždycky hledí přímě,
svým pohledem miř rovnou před sebe.
Zvaž, kudy povedou tvé kroky,
všechny tvé cesty pak budou bezpečné.
Neuchyluj se vpravo ani vlevo,
své kroky vzdal od všeho Zla!"

Opět jsem si rozhodl vybrat verš z bible, který se mi dá dosti výstižným k tématu. Toxické myšlenky je třeba nejprve odhalit a následně je ze sebe dostat pryč - nejlepší možností je myslet na něco co udělá svět lepším a nebo si otevřít nějakou knížku při které zaženete toxické myšlenky pryč. Někdy se nám, ale může stát, že se jich nezbavíme a tak musíme vyhledat pomoc kamaráda - dobrého kamaráda, který vám dokáže pomoci a udržet tajemství. Ten vás ihned vyléčí. Pro křesťany je lékem Boží slovo - Bible.

Druhy toxických myšlenek
a) Negativní
b) Obávájící se
c) Kritizující
d) Bezohledné

Může se stát, že právě s jednou z těchto toxických myšlenek, při čtení právě tohoto článku se právě potýkáte. Nedá vám to a možná mě v komentářích nádherně zkritizujete. Bude to mít pro vás přínos? Nepříjde potom další myšlenka negativního typu: "Nepřehnal jsem to? To jsem tak zlý, že dokážu jen vytýkat ostatním lidem věci? Myslím, že to udělám znova". Nezapomínejte, že těchto myšlenek se dá jen obtížně zbavit a neustále se dokážou vracet zpátky jako Bumerang. Vyvarujme se obav a strachu (ze ztráty, neúspěchu, odmítnutí, změny na něco nového), který nás také dokáže dostat až na samotné dno. Strach svádí přejít na jeden okraj cesty. Přičemž slova strachu znějí povětšinou "Co kdyby?". Ale proč bychom se měli obávat? Co se stane, tak se stane a už s tím nic neuděláme.

Zkusme se tedy alespoň nachvíli radovat z maličkostí a být za probužení do nového dne vděční, ať už venku prší a nebo svítí sluníčko. Naskytl se nám další den, kdy můžeme ve svém životě udělat více lepšího a dobrého pro tento svět. Zkusme společně i sami sobě předávat radost a štěstí krásnými slovy, které nikomu neublíží. :)


Začátky ve víře I. - 4. duchovní zákony

24. ledna 2016 v 23:58 | TheSilBro
Po delší době sepisuji další článek. A ačkoli mě tlačí čas a stále mám zkouškové období, citím se nějak zavazán se s vámi podělit zase o nějaké to moudro. A budu se pokoušet častěji, protože mě vždy svými komentáři trochu povzbudíte k dalšímu psaní. Ona ta zpětná vazba je velmi pěkná a dokáže docela hodně blogera namotivovat - obvzláště mne. No a ještě před tím, než začnu vyloženě psát k tématu, tak vás chci seznámit s rubrikou Notes and Points, která vznikla na základě vašich reakcí. Ono psát svědectví je fajn. Hledat verše v Bibli (Božím slově) je také skvělé, ale pokud nám to nic neříká a nechápeme pravou podstatu, bereme zkrátka Bibli jen jako obyčejnou literaturu. O to je to horší pokud se nad čteným slovem nezamýšlíme. Inu myslím si, že je to trochu ztráta času. Články v této rubrice budou spíše fungovat jako jakési návody. Budou zaznamenávat zásadní kroky v životě křesťana.

Jak už jsem v minulém článku v komentářích odepisoval Ayi. Každý je na tom s vírou trochu jinak, každý je jinak daleko. A tak si lidi můžeme rozškatulkovat do několik přihrádek, nebo na stupně.

1. stupeň - ateista, který v nic nevěří. Nevěří, že je něco víc.
2. stupeň - to už je člověk, který věří, že je něco víc, něco co řídí tento svět, ale nepátra potom.
3. stupeň - podobný stupni č.2, ale dotyčný má nějaký zájem Boha (stvořitele) najít.
4. stupeň - je člověk, který už slyšel o Bohu velmi hodně, ale neudělal ještě zásadní krok ve své Víře.
5. stupeň - jsou lidé co se chystají přijmout Pána Boha do svého srdce.
6. stupeň - už jsou ti co jej přijali. A rostou v Pánu.

"A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno." - Lukáš 11:9

Jaký stupeň jste zhruba vy? Chtěli byste být na jiném stupni, než si myslíte že jste? A proč? - pokud tyto otázky čtete, bylo by fajn si i na ně odpovědět. Popř.: mi to můžete napsat do komentářů, ale nemusíte. To je jen a jen na vás.

Ať už jste 1-6 stupeň, jsem rád za každého z vás - svým způsobem je to i Boží zázrak, že právě čtete má slova. Samozřejmě bych byl radši, kdybyste měli k Bohu co nejblíže. Každá cesta v pozemském životě je velmi individuální. Některé cesty jsou rovné bez překážek a některé třeba ne a několikrát se klikatí nebo rozdvojují. My lidé musíme konat v životě poté těžká rozhodnutí. V životě těch, kteří chtějí či chtěli následovat Boha museli přijat Pána Ježíše do svého srdce. No jo, ale jak? Slyšeli jste 4. duchovní zákony?

1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.

"Neboť tak bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žadný kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný." - Jan 3:16

2. Člověk je hříšný a oddělený od Boha, proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život. (určitě jsme něco ve svém životě udělali špatně)

3. Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. Skrze něj můžeš poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život. (Ježíš zemřel za naše hříchy)

4. Nejprve však musíme do svého srdce Ježíše přijat. Jako svého pána a spasitele. Teprve potom můžeme vnímat Boží lásku, plán. (V mém případě je i skrýši, kde se kdykoli mohu schovat před nebezpečím)

Pokud se rozhodnete přijat Ježíše do svého srdce, stačí pronést modlitbu, otevřít se mu a třeba vyznat mu všechny své hříchy. Může to být tichá, krátka modlitba. No a pokud jste tak již učinili. Nezbývá než jen dál růst v Pánu. Růst můžeš modlitbou, čtením Bible (Božího slova), navštěvováním křesťanských společenstí, mluvit o tom jak Ježíš ovlivnil tvůj život.

Pokud jste nepřijali, nebo nechcete - je to jen vaše rozhodnutí. Bůh je trpělivý... Vám děkuji za přečtení tohoto článku. Budu rád, když se vyjádříte v komentářích. A pokud máte nějaký problém, klidně mi ho předložte a rád se za Vás pomodlím.

V dalším článku Notes and points budeme mluvit o tom, jak můžeme studovat Boží slovo. Mějte se zatím krásně.

 
 

Reklama