Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Efezským 5:9)

Brothers and sisters

Výzvy k modlitbám I. - Lidé prchající před válkou

17. února 2016 v 22:52 | TheSilBro
V dnešní době se stále o tom mluví a toto téma je docela dosti aktuální. Denně slyšíme ve zprávách o vraždách, teroristických útocích v cizích zemích a davech utečenců, kteří prchají před válkou s nadějí, že se budou míti lépe. Tyto zprávy doslova slyšíme denně několikrát a většinou se jedná o zprávy, které uprchlíky svým způsobem očerňují a zároveň mnohé takové zprávy nejsou a nemusí založeny na pravdě. Lidé pravdu ovšem nevidí. Stačí jim jen pouhý titulek a potom už jen následuje řada nenávystných řeči k uprchlíkům. Politikové celé Evropy se snaží přijít na co nejlepší možné řešení, jak se uprchlíku zbavit a dochází k tomu, že jednotlivé země si utečence přehazují (předávají). Jenže politici o této zemi rozhodují a dělají jenom to, co jim zachová přízeň voličů na další volby. Tudíž podporování uprchlíku asi nebude pro ně dobré rozhodnutí. Najdou se ovšem i někteří, kteří vyjdou z davu, ovšem bývají lidmi nepochopeni, protože jsou zmanipulováni zprávami.

"Uprchlík jako uprchlík... nevíte co mají v hlavě... vytáhnou zbraně a postřílejí vás..."

Tak zní slova lidí, kteří se velmi bojí a jsou zmanipulováni svým vlastním strachem z toho co se stane, když do jedné obce zvané Smilovice poblíž Frýdku-Místku a Českého Těšína se má jít ubytovat do křesťanského střediska 33 křesťanských uprchlíku, kteří utíkali před pronásledováním, protože měli jinou víru, než ti ostatní. Musíme si přeci uvědomit, že v některých zemích stále je a probíhá pronásledování křesťanu, které končí jejich zabitím (ukamenováním). Přesto jsou lidé, kteří se jich bojí, protože neví co od nich čekat a nemají tu jistotu plného bezpečí. A cožpak oni mají to bezpečí i tady, když vidí výhružky a tu všechnu nenávist, která v lidech dřímá? Nenávist ze strachu? Hromada lidí také myslí jenom na svůj prospěch, na svůj život a na svůj majetek. Hromada nepřizpůsobivých lidí přijimá dávky, nepracuje a zkrátka získávají peníze z poctivé práce ostatních lidí. Je sice pravda, že nepřizpůsobivých lidí co příjímá dávky je dost a teď jak přichazí do naší země uprchlíci, tak jich bude možná ještě víc. Ovšem proč, když už dáváme příležitost k nápravě nepřízpusobivým lidem, tak proč tu příležitost nedat křesťanským uprchlíkům, kteří chtějí být pospolu, být v bezpečí a žít lepší a spokojenější život daleko od války a pronásledování?

Jak už asi víte, tak můj blog je docela dost založen na Božím slově (Bibli), která obsahuje hodně mouder ohledně toho, jak být "lepším člověkem". Je v ní psáno o tom, jak máme být štědří a že máme milovat své nepřátele a umět odpouštět. Což značí dokonce i značnou převelikou oběť. Věřte ovšem, že i vaše odpuštění a pomoc těmto lidem Vám umožní, se přiblížit k nebeskému království, ať už věříte v jakéhokoli Boha nebo nevěříte. Učiníte svět o něco krásnějším - podobnějším tomu, které na nás čeká, tomu kde nejsou žádné války a utrpení. Prosím Vás bratři a sestry o modlitby za uprchlíky a především lidi, kteří prchají před válkou či pronasledovaním, nebo alespoň abyste na tyto lidi občas mysleli. A buďte vděčni za to, že nežijete v zemích pod nádvladou muslimských radikálů a že stále máte kousek své vlastní svobody.

Byl bych rád předložil nějaké svědectví zrovna od uprchlických rodin, kteří věří v Pána. Bohužel jsem je, ale ještě nikdy neviděl a sám o nich nic moc nevím. Pokud byste si, ale chtěli přečíst knihu o pronásledování křesťanů v muslimských zemích, tak si doporučuji přečíst knížku od Sabatiny James.

Tak rád bych za celý svět zemřel, aby na něm mohlo být dobro, aby neexistovalo nic podobného jako válka, nenávist. závist a spoustu dalších špatných věcí. CItím, že moje poslání ovšem nebylo ještě zcela naplněno a Bůh má se mnou ještě pár cílů, kterých je třeba dosáhnout... navíc by má smrt byla nejspíše zbytečnou...

Přeji Vám krásný zbytek dne a pokud byste se chtěli vyjádřit, tak přílžitost opět máte v komentářích. Váš The Silent Brother :)

Imagine all the people...

16. listopadu 2015 v 11:10 | TheSilBro
"Imagine all the people living life in peace..." tak zní část písně, kterou kdysi zpíval John Lennon. Tyto slova si můžeme rovnou přeložit takto: "Představ si všechny (ty) lidi, žijící v míru". Ačkoli tato píseň byla umělcem vydaná v 70. letech 20. století, tak se její slova v dnešních dobách stávají aktuálními. Jsou ovšem ty představy, o kterých se zpívá v písni Imagine uskutečnitelné?


Svět je téměř plný nenávisti. Lidé se zabíjejí ve jménu svých "pravdivých" bohů a na povrch Země pomalu vstupuje teror a strach, který je všudepřítomen. Tento rok se stalo již hodně teroristických útoků na Blízkém východě v Africe, ale také i v Evropě. Výsledek těchto teroristických útoků je ovšem v tom, aby došlo k vyprovokování západního světa, o kterém se stále mluví (Francie), přitom západ Evropy není jedinnou obětí teroristických útoků. O zbytku světa se téměř nemluví (Libanon, Rusko) a bývá přehlížen. A to proč? Nobody knows = Nikdo neví.

"Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír" - (Deuteronomium 20:10)

V dnešním světě je reakcí na tyto činy útok další. Jako by se vrátil starý Chammurapiho zákoník "Oko za oko, zub za zub". Proč lidi nemohou zapomenout a žít společně v míru? Proč bývají obviňováni a očerňováni za tyto útoky bezbraní lidé, kteří jenom chtěli přijet za lepším životem? A proč se krev oplatí větší množstvím krve?

Má představa o celosvětovém míru je nejspíše v tuto danou chvíli nereálná a neuskutečnitelná, ale mohu alespoň částečně tímto článkem sdílet tuto představu a částečně i naději, jak udělat svět krásnějším. Budu rád, když se podělíte svými představami i o něco níže. A popř.: se i modlit a nebo myslet na lidi, kteří denně žijí ve válce, aby válka přestala.
 
 

Reklama