Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Efezským 5:9)

Září 2016

Modlitba

2. září 2016 v 13:59 | TheSilentBrother |  Notes and points
Už mám po prázdninách. Prázdniny pro mě byly tento rok poněkud rychlé. Pořád se něco dělo: návštěvy, výlety, akce. Blog šel měsíc stranou a já si myslím, že je čas vám napsat další článek. Tentokrát jsem se rozhodl, že budu psát o Modlitbě, která je v životě křesťana poměrně velmi důležitá a hraje velmi důležitou roli. Můžeme se o tom dozvědět v knize Skutků, kde jsou řečeny tzv. 4 základní duchovní pilíře na kterých se dá dále duchovně se rozvíjet. Verš naleznete až pod odstavcem, který nebude již nějak dlouhý. No... pokud žiješ bez modlitby a jsi křesťanem, tak stojíš, nic neděláš a svým způsobem se ani nijak neposunuješ v životě s Kristem. Modlitba je prostředkem, kdy mluvíš s Bohem a kdy své myšlenky a touhy můžeš svěřit Bohu a pokud jsou ty myšlenky čisté, tak se i stanou a nebo se také nemusí stát, pokud to pro nás není momentálně dobré.

"Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách." - Skutky 2:41-42

Pokud jste si verše přečetli, tak základem všeho je víra. Pokud jí nemáte, tak si myslím, že nejste moderní člověk. Né, to teď byla legrace. Lidi jakmile uvěřřili, tak se dali pokřtít a dále se vzdělávali (četli Bibli), navštěvovali společenství (skupinu lidí, věřících křesťanů), lámali chleba (večeře páně) a modlili se. No jo, ale teď si možná řeknete, že se modlit neumíte, nevíte jak se modlit, nevíte jak vaše slova vyzní. Bůh nějak neřeší melodičnost vašich modliteb ani ho nezajímá množství slov, které v modlitbě vyslovíte. Jde mu především o vztah s vámi. Pokud si nejste v modlitbě nějak jistí a nevíte, jak se začít modlit, tak se podívejme do Božího slova (Bible), kde je pár příkladů uvedeno. My si uvedeme jeden.

"Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil: když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." Odpovědel jim: "Když se modlete, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království" - Lukáš 11:1-2

Toto je pouze jeden z příkladů. Vy se můžete modlit třeba úplně nějak jinak. Co je přesto úžasné. je to, že způsobu jak se modlit je velice mnoho. A my si několik příkladu zde uvedeme. Způsoby jak se modlit jsem posbíral z jedné křesťanské akce, na které jsem byl během začátku tohoto roku a která mi spoustu toho dala, že se s vámi celkově o zážitky můžu dělit až celý rok. Sám se ještě pochlubím, že schovávám ještě jeden článek, který není zcela dokončený, ale snad i on výjde tento měsíc. Nyní k těm způsobům...
 • Modlit se dle modlitby páně
 • Nádech a výdech nečistých myšlenek
 • 2 židle (vy sedíte samozřejmě jenom na jedné, jako byste dělali rozhovor)
 • Telefonát Bohu
 • Modlit se podle veršů z Bible
 • Modlit se podle modlitebního seznamu
 • Chvály (zpívání Bohu)
 • Čtením křesťanských knih
 • Modlit se s někým
 • Psát si modlitby na papír
 • Modlit se za ostatní lidi (obálka s fotkama)
 • Modlení potichu
 • Modlitební procházka (modlení za lidi z města, vesnice)
 • Stáhnout si aplikaci na Androidy a modlit se podle ní (PrayerMate)
STRUKTURA MODLITBY
Během modlitby nezačínejte ihned prosit za pozemské věci, vyznejte se z hříchu, děkujte za každodenní zázraky, a poté proste (bude vám dáno).

Nechci vás nějak více zatěžovat, rozhodně se najde toho ještě více k modlitbě. Však já se k ní zase někdy vrátím. A budu se modlit i za vás čtenáře mého blogu. Ke konci najdete pár otázek, nad kterými se můžete zamyslet. Opět třeba můžete třeba napsat jestli vám přečtení tohoto článku něco dálo či nikoli. Nechám to zcela jasně na Vás. Přeji vám všem krásně požehnaný den plný radosti. Váš tichý bráška.

"Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít" - Marek 11:24


Otázky
1) Zkoušeli jste se někdy modlit? Pokud ano, tak jaké jste měli z toho zážitky?
2) Víte o nějakém společenství křesťanů va vašem okolí?
3) Který způsob modlitby tě nejvíce zaujal a vyzkoušel by sis?