Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Efezským 5:9)

Březen 2016

Toxicita v naši mysli

21. března 2016 v 17:44 | TheSilBro |  Notes and points

O toxicitě
- Toxicita je vlastností chemických sloučenin, které způsobují nebo vyvolávají otravu při požívání, vdechnutí a nebo absorbování kůží.
- Každá látka ve větším množství může býti toxickou.
- Toxicita může i zabíjet, tak jako jakýkoli "hřích" (nepravost). kterou ve svém životě učiníme.
- Zanechává svůj odkaz.
- V dněšní době existuje hodně věcí, jenž jsou toxické a přitom o nich nevíme.
- Opakem Toxicity je Detoxikace

Naše myšlenky mohou být velice toxické, přičemž po samotném aplikování v našem životě nám mohou nastat velké komplikace. Především to nad čím přemýšlíme z nás dělá to, čím jsme! Témeř každý člověk přichází do kontaktu s toxickými řečmi a proslovy. Příklad uvedu například manipulaci, která patří mezi ty nejvíc toxické a pácha ty největší škody. To je taková toxicita ve vzducu, kterou můžeme vstřebat a následně tím být třeba něčí loutkou. což značí že máme někým značně ochromenou mysl. A taková zmanipulovaná mysl může ovlivnit i naše vztahy s ostatními lidmi.


Jak se můžeme bránit?

Přísloví 4:23-27

"Předevšímm dobře chraň své srdce,
právě z něj všechcen život vychází.
Zbav se vší převrácené řeči,
úszs, jež mluví zle, zapuď od sebe.
Tvé oči ať vždycky hledí přímě,
svým pohledem miř rovnou před sebe.
Zvaž, kudy povedou tvé kroky,
všechny tvé cesty pak budou bezpečné.
Neuchyluj se vpravo ani vlevo,
své kroky vzdal od všeho Zla!"

Opět jsem si rozhodl vybrat verš z bible, který se mi dá dosti výstižným k tématu. Toxické myšlenky je třeba nejprve odhalit a následně je ze sebe dostat pryč - nejlepší možností je myslet na něco co udělá svět lepším a nebo si otevřít nějakou knížku při které zaženete toxické myšlenky pryč. Někdy se nám, ale může stát, že se jich nezbavíme a tak musíme vyhledat pomoc kamaráda - dobrého kamaráda, který vám dokáže pomoci a udržet tajemství. Ten vás ihned vyléčí. Pro křesťany je lékem Boží slovo - Bible.

Druhy toxických myšlenek
a) Negativní
b) Obávájící se
c) Kritizující
d) Bezohledné

Může se stát, že právě s jednou z těchto toxických myšlenek, při čtení právě tohoto článku se právě potýkáte. Nedá vám to a možná mě v komentářích nádherně zkritizujete. Bude to mít pro vás přínos? Nepříjde potom další myšlenka negativního typu: "Nepřehnal jsem to? To jsem tak zlý, že dokážu jen vytýkat ostatním lidem věci? Myslím, že to udělám znova". Nezapomínejte, že těchto myšlenek se dá jen obtížně zbavit a neustále se dokážou vracet zpátky jako Bumerang. Vyvarujme se obav a strachu (ze ztráty, neúspěchu, odmítnutí, změny na něco nového), který nás také dokáže dostat až na samotné dno. Strach svádí přejít na jeden okraj cesty. Přičemž slova strachu znějí povětšinou "Co kdyby?". Ale proč bychom se měli obávat? Co se stane, tak se stane a už s tím nic neuděláme.

Zkusme se tedy alespoň nachvíli radovat z maličkostí a být za probužení do nového dne vděční, ať už venku prší a nebo svítí sluníčko. Naskytl se nám další den, kdy můžeme ve svém životě udělat více lepšího a dobrého pro tento svět. Zkusme společně i sami sobě předávat radost a štěstí krásnými slovy, které nikomu neublíží. :)