Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda (Efezským 5:9)

Únor 2016

Výzvy k modlitbám I. - Lidé prchající před válkou

17. února 2016 v 22:52 | TheSilBro |  Brothers and sisters
V dnešní době se stále o tom mluví a toto téma je docela dosti aktuální. Denně slyšíme ve zprávách o vraždách, teroristických útocích v cizích zemích a davech utečenců, kteří prchají před válkou s nadějí, že se budou míti lépe. Tyto zprávy doslova slyšíme denně několikrát a většinou se jedná o zprávy, které uprchlíky svým způsobem očerňují a zároveň mnohé takové zprávy nejsou a nemusí založeny na pravdě. Lidé pravdu ovšem nevidí. Stačí jim jen pouhý titulek a potom už jen následuje řada nenávystných řeči k uprchlíkům. Politikové celé Evropy se snaží přijít na co nejlepší možné řešení, jak se uprchlíku zbavit a dochází k tomu, že jednotlivé země si utečence přehazují (předávají). Jenže politici o této zemi rozhodují a dělají jenom to, co jim zachová přízeň voličů na další volby. Tudíž podporování uprchlíku asi nebude pro ně dobré rozhodnutí. Najdou se ovšem i někteří, kteří vyjdou z davu, ovšem bývají lidmi nepochopeni, protože jsou zmanipulováni zprávami.

"Uprchlík jako uprchlík... nevíte co mají v hlavě... vytáhnou zbraně a postřílejí vás..."

Tak zní slova lidí, kteří se velmi bojí a jsou zmanipulováni svým vlastním strachem z toho co se stane, když do jedné obce zvané Smilovice poblíž Frýdku-Místku a Českého Těšína se má jít ubytovat do křesťanského střediska 33 křesťanských uprchlíku, kteří utíkali před pronásledováním, protože měli jinou víru, než ti ostatní. Musíme si přeci uvědomit, že v některých zemích stále je a probíhá pronásledování křesťanu, které končí jejich zabitím (ukamenováním). Přesto jsou lidé, kteří se jich bojí, protože neví co od nich čekat a nemají tu jistotu plného bezpečí. A cožpak oni mají to bezpečí i tady, když vidí výhružky a tu všechnu nenávist, která v lidech dřímá? Nenávist ze strachu? Hromada lidí také myslí jenom na svůj prospěch, na svůj život a na svůj majetek. Hromada nepřizpůsobivých lidí přijimá dávky, nepracuje a zkrátka získávají peníze z poctivé práce ostatních lidí. Je sice pravda, že nepřizpůsobivých lidí co příjímá dávky je dost a teď jak přichazí do naší země uprchlíci, tak jich bude možná ještě víc. Ovšem proč, když už dáváme příležitost k nápravě nepřízpusobivým lidem, tak proč tu příležitost nedat křesťanským uprchlíkům, kteří chtějí být pospolu, být v bezpečí a žít lepší a spokojenější život daleko od války a pronásledování?

Jak už asi víte, tak můj blog je docela dost založen na Božím slově (Bibli), která obsahuje hodně mouder ohledně toho, jak být "lepším člověkem". Je v ní psáno o tom, jak máme být štědří a že máme milovat své nepřátele a umět odpouštět. Což značí dokonce i značnou převelikou oběť. Věřte ovšem, že i vaše odpuštění a pomoc těmto lidem Vám umožní, se přiblížit k nebeskému království, ať už věříte v jakéhokoli Boha nebo nevěříte. Učiníte svět o něco krásnějším - podobnějším tomu, které na nás čeká, tomu kde nejsou žádné války a utrpení. Prosím Vás bratři a sestry o modlitby za uprchlíky a především lidi, kteří prchají před válkou či pronasledovaním, nebo alespoň abyste na tyto lidi občas mysleli. A buďte vděčni za to, že nežijete v zemích pod nádvladou muslimských radikálů a že stále máte kousek své vlastní svobody.

Byl bych rád předložil nějaké svědectví zrovna od uprchlických rodin, kteří věří v Pána. Bohužel jsem je, ale ještě nikdy neviděl a sám o nich nic moc nevím. Pokud byste si, ale chtěli přečíst knihu o pronásledování křesťanů v muslimských zemích, tak si doporučuji přečíst knížku od Sabatiny James.

Tak rád bych za celý svět zemřel, aby na něm mohlo být dobro, aby neexistovalo nic podobného jako válka, nenávist. závist a spoustu dalších špatných věcí. CItím, že moje poslání ovšem nebylo ještě zcela naplněno a Bůh má se mnou ještě pár cílů, kterých je třeba dosáhnout... navíc by má smrt byla nejspíše zbytečnou...

Přeji Vám krásný zbytek dne a pokud byste se chtěli vyjádřit, tak přílžitost opět máte v komentářích. Váš The Silent Brother :)

Proč nemít domovy dva?

13. února 2016 v 12:47 | TheSilBro |  Weekly theme
V poslední době bývám docela rád doma a nebo ve škole. Né, škola mým druhým domovem rozhodně není, ale mám za sebou první náročný semestr, takže proto tam rád chodím. Abych nějak navázal na to o čem budu psát, tak vám shrnu můj postřeh z tohoto tématu týdne. Spousta blogerů co píše článek na toto téma, tak berou domov, jako místo, kde se cítí dobře, kde mají přátele či rodinu. Někteří ovšem nemají toto štěstí a píšou články opačného rázu o sebevraždách a o nenávisti vůči rodičům či lidem. Což ovšem ve své podstatě není dobré, protože lidi by se měli mít rádi a měli by si pomáhat. Domov by měl být místem, kde se cítíme dobře. Pravdou ovšem zůstavá, že domov si budujeme sami a na základě toho se pak můžeme cítit dobře a nebo špatně.

"Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama" - Přísloví 14:1

Jak vyplývá z verše uvedeného výše. Lidé, kteří rozmýšlejí a volí dobrou kvalitu materiálu, pomáhají ostatním, tak vybudují stabilní dům, který vydrží skoro vše. Ti co mají v umyslu škodit a šetřit, tak se může stát, že postaví super mrakodrap,ale ten se zboří při otřesu Země. Ovšem všechno špatné je k něčemu dobré a i z chyb se dá poučit, vzdělávat a stát se více moudrým.


Na tomto světě ovšem nic nevydrží věčně. Náš život není věčný, tak jako není věčný svět a ani vesmír. Je jenom otázkou času, kdy příjdeme o vše, co bylo na tomto světě. I o ten dům. Všichni máme však jistou naději, pokud věříme, že je pro nás připraven Nebeský domov, který nikdy zbořen nebude, který všechno zlé tohoto světa odrazí na míle daleko, kde všechno co jsme udělali špatně v životě bude překryto. Jen pokud cheme! Já třeba chci! A co vy?

Pokud jste odpověděli ano - nezbývá nám než věřit a své myšlenky odvrátit od hříchu a stavět základy Nebeského domova. Neboť nás čeká soud, který bude založen právě na tom co jsme udělali v životě lidském dobré a co špatně. Nesoudí však lidi. Obyčejní lidé tohoto práva nejsou zmocněni. Zmocněn je jen Kristus. :)

Shrnutí - 2. Korinstkým 5

Doufám, že vám článek hodně přinesl a něco jste jeho přečtením získali. Pokud vás něčím zaujal a nebo máte připomínku - nebojte se vyjádřit v komentářích. Jsem vám plně otevřen. Váš The Silent Brother...